Apie mus

Apie mus

Lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ yra Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo institucija, padedanti tėvams vykdyti ugdymo funkcijas. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos įstatymu, Darbo kodeksu, Bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Valstybės ir steigėjo norminiais teisės aktais bei įstaigos nuostatas. Lopšelis – darželis yra bendrosios paskirties.

Vaikai ugdomi pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas programas, savivaldybės dokumentus, sudarytą ir patvirtintą Vilniaus miesto lopšelio  — darželio „Kūlverstukas“ programą

20160930_113104

Lopšelis – darželis „Kūlverstukas“ yra gražioje, tylioje vietoje, Prie Tauro kalno, netoli Vingio parko. Šiame rajone yra Šv. Konstantino cerkvė, Santuokos rūmai, Lietuvos Rusų dramos teatras.

Lopšelis – darželis įsikūręs netoli Senamiesčio, todėl vaikai turi galimybę stebėti ir susipažinti su žymiausiais Vilniaus architektūros paminklais, aplankyti muziejus, Kaziukų mugę ir kitas miesto šventes, kurios vyksta Senamiestyje.

Esame atsirinkę tradicijas, kurios atitinka įstaigą lankančių vaikų etinę kultūrą – kasmet dalyvaujame renginyje, skirtame vaikų ginimo dienai ir festivalyje „Slavų vainikas“. Tai tapo darželio tradicijomis.

Lopšelyje – darželyje yra 4 grupės:

                       1 – lopšelio  gr.„Bitutė“ (nuo 1,5 iki 3 m.),

                       2 –                 “Gėlytės“ (nuo 3 iki 4 m. ir )

                       3-                  “Saulutė“ (nuo 4 iki 5 m.)

                       4 – priešmokyklinė gr. “Pelėdžiukai“(nuo 5 iki 7 m.)

 

Kiekviena grupė įrengta pagal vaikų amžiaus ypatumus. Grupės padalintos į veiklos zonas. Tai suteikia galimybę vaikams individualiai pasirinkti mėgstamą veiklą. Veiklos zonos pastoviai papildomos naujomis priemonėmis ir keičiamos atsižvelgiant į kalendorinį metų laiką, šventes, pasirinktą temą. Sudaromos sąlygos vaikui būti tyrėju, dailininku, draugu, aktoriumi ir kt. Įstaigoje įrengta salė meninei ir sporto veiklai. Turime atskirą logopedo ir psichologo kabinetą, meninę studiją.

Kiekviena grupė turi atskirą gerai apželdintą teritoriją vaikų veiklai lauke.

 

20160930_113452

Vilniaus lopšelį – darželį „Kūlverstukas“ nuolat lanko vaikai iš mišriu šeimų, daug užsieniečiu , todėl ypatingas dėmesys skiriamas komunikavimo kompetencijai ugdyti. Ugdydami taisyklingos kalbos įgūdžius ir diegdami kalbos kultūros pagrindus, vaikų dėmesį kreipiame į tautos savitumą, tuo pačiu augindami vaiką tolerantiška kitos tautos papročiams ir tradicijoms.

 

Mūsų programa sudaryta iš savaitės temų, kurios vykdomos įvairiais veikimo būdais. Supažindinus su tema, priklausomai nuo užduoties, dalį darbo vaikai atlieka sėdėdami prie stalų (ne daugiau 15 – 20 minučių), likusį laiką praleidžia kampeliuose eksperimentuodami, kurdami ir t.t. Vaikų veikla yra paįvairinama judriaisiais ir atpalaiduojančiais žaidimais.

Kiekvienas vaikas turi galimybę pabaigti pradėtą darbą (baigti rinkti dėlionę, piešti piešinį, statyti statinius ir t.t.) vėliau arba kitą dieną. Kiekvienas vaiko darbas yra reikšmingas, demonstruojamas tėvams ir kitiems vaikams.

 

Lopšelyje – darželyje dirba pedagogai, turintys didelę darbo patirtį, kūrybingi, nuolat atsinaujina ir tobulėja.